اعزام گروه پزشکی به مناطق محروم حاجی آباد

چهارشنبه, 11/16/1398 - 09:33

مسئول بسیج سازندگی شهرستان حاجی آباد گفت: یک تیم از بسیج جامعه پزشکی شامل پزشک عمومی، پرستار، واحد مامایی و داروخانه به مناطق محروم تحت پوشش طرح تحول محلات اعزام شدند.