اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم حاجی آباد

چهارشنبه, 11/16/1398 - 09:08 hormozgan

اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم حاجی آباد

مسئول بسیج سازندگی شهرستان حاجی آباد گفت: یک تیم از بسیج جامعه پزشکی شامل پزشک عمومی، پرستار، واحد مامایی و داروخانه به مناطق محروم تحت پوشش طرح تحول محلات اعزام شدند.
اعزام تیم پزشکی به مناطق محروم حاجی آباد

به گزارش شبکه اطلاع رسانی بسیج سازندگی هرمزگان؛ مسئول بسیج سازندگی شهرستان حاجی آباد گفت: یک تیم از بسیج جامعه پزشکی شامل پزشک عمومی، پرستار، واحد مامایی و داروخانه به مناطق محروم تحت پوشش طرح تحول محلات آعزام شدند.

محمد رضاحسین پور  افزود: این تیم شامل پزشک، پرستار، واحد مامایی و داروخانه است.

وی افزود: تیم سلامت خدماتی همانند معاینه و ویزیت رایگان بیماران، تحویل داروی رایگان، خدمات بهداشتی ،درمانی، مامایی وآموزش هایی در این خصوص به مردم ارائه دادند.
مسئول بسیج سازندگی حاجی آباد افزود: مراجعه کنندگانی که بنا به تشخیص پزشکان درمانگر نیاز به خدمات تخصصی تر در مراکز استان داشته باشند با هماهنگی و مساعدت رئیس دانشگاه علوم پزشکی به طور رایگان خدمات مورد نظر را دریافت خواهند کرد.