دوشنبه, 05/13/1399 - 13:15
پیش دار

بازدید جانشین محترم فرمانده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان آقای امیری و مسئول سازمان بسیج سازندگی 

سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان سرهنگ پاسدار یاسین باوقار از روستای زاج وداربست .

 

این بازدید برای تعیین و تکلیف بحث اسکان مردم منطقه بود که گزارش واصله جمع آوری و به سپاه استان اعلام شد 

 

که در شورای برنامه ریزی تعیین تکلیف گردد . و قرار شد که مردم آن منطقه در همان منطقه اسکان دائم داشته باشند

 

و بحث ساخت و ساز و زیر ساخت های آن منطقه انشاالله در دستور کار ادارات و سازمان های مربوطه قرار بگیرد.

 

 

#من-جهادی-ام