سه شنبه, 04/17/1399 - 09:21
پیش دار

مسئول بسیج سازندگی شهرستان میناب گفت: هم اکنون۲۷۰گروه جهادی بسیج سازندگی در شهرستان میناب

فعالیت دارند که محور فعالیت آن‌ها خدمت رسانی به مناطق محروم است.سروان پاسداراحمدرنجبرزاده کلیبی گفت:

بسیج سازندگی نهادی است که نطفه آن درانقلاب بسته شد، در بستر انقلاب رشد کرد و همراه با نهال نوخاسته انقلاب

به ثمر رسید؛ حدیث جهاد، حدیث انقلاب است و کارنامه سراسر جهاد و شهادت آن، نشان از تلاش و سخت کوشی

جهاد گران دارد.دست پرتوان جهادگران، بذر انقلاب را در دل محرومترین و مستضعف­ ترین قشر جامعه، یعنی

روستاییان، کاشت و تیرآنان قلب بزرگترین دشمنان را نشانه گرفت.


رنجبرزاده کلیبی مسئول بسیج سازندگی شهرستان میناب اظهار داشت: بسیج سازندگی سپاه میناب با راه اندازی

۲۷۰گروه جهادی هرپایگاه یک گروه جهادی وسازماندهی بیش از پنج هزاربسیجی برادر و خواهر از همه اقشاربسیج

محلات و پایگاههای مقاومت به صورت سطح بندی گروهای ویژه -فعال وعادی ودرحوزه فعالیت های عمرانی-پزشکی

-آموزشی-فرهنگی-علمی-ورزشی-اقتصادمقاومتی-مشاوره وغیره…. فعالیت می کند.


وی ادامه داد: هدف ازبرگزاری این اردوها خودسازی، محرومیت زدایی، ترویج فرهنگ اقتصادمقاومتی ، باکمک به مردم

کم درآمد و ضعیف در روستاهای محروم، حمایت از کالای ایرانی وجهش تولید باتوجه به فرمایشات مقام معظم رهبری می باشد.


رنجبرزاده بیان کرد: یکی از مأموریت‌های بسیج سازندگی محرومیت زدایی است، در پروژه‌های عمرانی نگاه تصدی گری نداریم

بلکه در نظر داریم از ظرفیت جهادگران و توان سپاه بهره گرفته و در کنار دستگاه‌های اجرایی خدمت ارائه کنیم.


مسئول بسیج سازندگی شهرستان میناب  تصریح کرد: امروزبسیج به عنوان یک نیروی انقلابی باقدرت در برابر تهاجم دشمن

ایستاده واجرای پروژه‌ها در مناطق محروم نیاز محور و از سوی مردم به بسیج سازندگی معرفی می‌شود.