یکشنبه, 04/08/1399 - 07:42
پیش دار

جلسه بسیج سازندگی واداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی  در مورخه 99/4/7

در این جلسه مباحثی در خصوص حمایت از مشاغل روستایی و تعاونی های نیاز مطرح شد. اداره کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با پیشنهاد بسیج سازندگی در خصوص حمایت از طرح های 

روستایی که فرصت شغلی بالایی دارد استقبال کردند.

مدیر کل اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی اذهان داشتند طرحهای روستایی که توسط  بسیج سازندگی استان تایید می شود و بتواند مجوز فعالیت  از اداره مربوط اخذ نمایند در زمینه تسهیلات 

تا سقف 2 میلیارد تومان حمایت می نمایند.