شنبه, 04/07/1399 - 08:45
پیش دار

در مورخه 99/4/3 جمعی از تسهیلگران اقتصادی دفاتر استانداری شهرستان بندرعباس با جناب سرهنگ  پاسدار یاسین باوقار 

مسوول سازمان بسیج سازندگی سپاه امام سجاد (ع) دیدار داشتند . با توجه به ماموریت تسهیلگران دفاتر اقتصادی و اهداف سازمان بسیج سازندگی 

در حوزه ی اقتصاد مقاومتی و اشتغالزایی  ، مسوول بسیج سازندگی جناب سرهنگ باوقار اذهان داشتن که توانایی و ظرفیت این را دارند

که در حوزه ی آموزش به افراد مستعد و بیکار و در حوزه ی افزایش کارگاه های تولیدی خیاطی و اشتغالزایی پایدار با استفاده از ظرفیتهای صندوق های 

قرض الحسنه اشتغالزا و توانمند سازی افراد در بحث مهارت آموزی بخشی از معضل بیکاری و آسیب های اجتماعی در محلات را کاهش دهند . 

ودر سال جهش تولید و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب گامی موثر در تقویت تولید و تقویت بنیه مالی خانواده ها برداشته شود .