دوشنبه 1399/04/02 - 12:31
پیش دار

در راستای تقویت صندوق های قرض الحسنه و حمایت از اشتغالهای بوجود آمده و ایجاد اشتغال از طریق تشکیل تعاونی ها به منظور جهش تولید جلسه ای در مورخه 99/3/26 با حضور معاون آموزش فنی حرفه ای و مدیر تعاون

اداره کار و رفاه اجتماعی و سازمان بسیج سازندگی استان به جهت آموزش و توانمند سازی صقدوقهای قرض الحسنه و تسهیلگران و بسیجیان برگزار گردید. در این جلسه موضوعات زیر مورد  بررسی و گفتگو قرار گرفت :

1-آموزش تسهیلگران و هییت مدیره صندوق های قرض الحسنه در راه اندازی شرکتهای تعاونی 

2- آموزش بسیجیان در خصوص سایر مهارتهای فنی حرفه ای منجر به اشتغال

3-معرفی کار آموزان داوطلب به اصناف مهارت آموز

در نهایت تفاهم نامه سه جانبه بین بسیج سازندگی و فنی حرفه ای و اداره تعاون و کار و رفاه اجتماعی امضاء شد.