دوشنبه 1399/04/02 - 12:10
پیش دار

میرزاده مسئول مجمع جهادی استان
در جلسه ویدئو کنفرانس با مسئولان بسیج سازندگی،نماینده های شوراهای جهادی و مسئولین حرکت جهادی شهرستان ها 
کار تشکیلاتی و سازماندهی شده  عامل پیشرفت و نیروی محرکه گروه جهادی است،تبدیل شدن گروه های جهادی به نهاد های خدمات محور و گزارش محور بزرگترین اسیبی است که گروه های جهادی را تهدید میکند،میرزاده کیفی سازی فعالیت های جهادی از مسائل بسیار مهم  و تدوین سند چشم انداز در همین راستا را برای تمامی گروه جهادی الزامی دانست. و با بیان اینکه موضوع مطالبه گری جز اهم مسائل است متاسفانه عدم مطالبه گری از نقاط ضعف گروه های جهادیست افزود در حل برخی مسائل زیرساختی مناطق محروم گروه های جهادی بودجه، هزینه و امکانات لازم را در اختیار ندارند که اینگونه مسائل تنها با مطالبه گری فعال از نهاد های اجرائی امکان پذیر است و گروه های جهادی باید در جهت مطالبه گری مسائل و مشکلات مردم حرکت کنند.

حذف گروه های جهادی غیرفعال،فعالیت گروه های جهادی به صورت جغرافیا محور (هر گروه جهادی در شهرستان محل تشکیل خود فعالیت کند)جهت تسریع در محرومیت زدایی،تشکیل گروه های جهادی جدید بر مبنای ارائه توجیه تشکیل و فعالیت به شکل مکتوب به بسیج سازندگی و مجمع جهادی از دیگر مسائل مطرح شده توسط رئیس مجمع جهادی استان بود.
میرزاده در انتها با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری جهت تبدیل موضوع جهاد و جهادگری به گفتمان ملی افزود برای تبدیل موضوع جهاد به یک گفتمان ملی نیاز به نیروی های توانمند و طراز انقلاب داریم که در این جهت ما برای اولین بار در سطح استان و کشور یک اردوی تشکیلاتی با سبک و سیاق متفاوت و به صورت مسئله محور برگزار خواهیم کرد و توانمند سازی گروه های جهادی و جهادگران را به صورت جدی دنبال خواهیم کرد.